Oferta

W ramach wykształcenia oraz wykonywanej działalności zajmuję się projektowaniem i nadzorowaniem infrastruktury z branży sanitarnej.

Głównym profilem działalności jest opracowywanie kompleksowej dokumentacji projektowej sieci, przyłączy oraz instalacji:

  • Wodociągowych
  • Kanalizacyjnych
  • Gazowych
  • C.O.

Po przekazaniu dokumentacji oferuję pomoc przy załatwianiu formalności związanych z pozwoleniem na budowę.

Dodatkowym zadaniem Firmy jest pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego nad inwestycjami z ww. branży.

Ponadto zajmuję się opracowaniem operatów wodnoprawnych oraz świadectw charakterystyki energetycznej budynku.

Zapraszam do współpracy

ul. Mickiewicza 26/23
11-500 Giżycko

kontakt@projekty-mazury.pl

503 741 109